ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLN

Kategoria: News Odsłony: 493

W dniach od dnia 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego.Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od 1 lutego 2021 r. do  31 lipca 2021 r. Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego  i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła. Jednocześnie informujemy, iż osoby, które będą składać wniosek w 2021 roku po raz pierwszy, a posiadają bydło do wniosku powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

                        Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
                                      100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                         oraz
                    30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2021 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju numer 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32

Formularz

Oświadczenie

Wzór wniosku akcyza 2021

Załącznik do wniosku