Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Ołdaki – Polonia

Kategoria: News Odsłony: 261

ses1W dniu 6 maja 2021 roku odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której podjęto  uchwałę w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy Andrzejewo z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Ołdaki – Polonia.

W związku z tym Wójt Gminy wydał stosowne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie podziału sołectwa Ołdaki - Polonia na dwa odrębne sołectwa tj.:

1) Sołectwo Ołdaki – Polonia obejmujący obszar wsi Ołdaki – Polonia,

2) Sołectwo Grodzick - Ołdaki obejmujący obszar wsi Grodzick – Ołdaki.

Mieszkańcy zamieszkujący sołectwo Ołdaki – Polonia będą mogli wyrazić swoją opinie dotycząca podziału sołectwa poprzez wypełnienie ankiet. Konsultacje odbędą się terminie      17 – 25 maj 2021 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Ołdakach – Polonia w godzinach 8:00 – 14:00.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.