Pomoc GAZ-SYSTEMU dla OSP w Andrzejewie

Kategoria: News Odsłony: 354

 

zdjeospOchotnicza Straż Pożarna w Andrzejewie otrzymała pomoc finansową od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka przekazała w formie umowy darowizny kwotę 18 000 zł. z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych bojowych dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach pożarniczych. Z niewielkim udziałem środków własnych zakupiono 6 trzyczęściowych kompletów. Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejewie składają serdeczne   podziękowanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za przekazane środki finansowe, które pozwolą w znaczny sposób podnieść gotowość bojową jednostki. Przypomnijmy, że w 2020 r. rozpoczęła się inwestycja „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska – Litwa”. Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi (w tym m.in. kabel światłowodowy), który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, co przyczyni się do integracji systemów przesyłowych i rynków gazu krajów bałtyckich. Budowa gazociągu na terenie gminy Andrzejewo przebiega przez miejscowości Zaręby - Choromany, Zaręby - Warchoły, Ołdaki – Polonia. Przeździecko – Lenarty i Przeździecko – Jachy na odcinku 7,3 km. Gazociąg zbudowany będzie pod ziemią na głębokości 120 cm, średnica rury wyniesie 700 mm przy ciśnieniu roboczym 8400 kPa.