Nowe Aktywne Przejście przy SP w Andrzejewie

Kategoria: News Odsłony: 152

 

20201106 1056540W dniu 6 listopada 2020 r. odebrano wybudowane przy SP w Andrzejewie „Aktywne przejście dla pieszych”.

W skład nowo wybudowanego przejścia wchodzą:

- aktywne punktowe elementy najezdniowe LED  

- czujniki ruchu

- lampy ostrzegawcze

- znaki drogowe

- oznakowanie poziome

Projekt pn. „Aktywne przejście dla pieszych – powiat ostrowski” jest finansowany w ramach rządowego programu dotyczącego ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Kwota dofinansowana z programu przyznana na realizację tego zadania to 99.880,00 zł. (maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt mogła wynieść 100.000 zł).

Wykonawcą przejścia było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „EUROASFALT” Sp. z o.o. ul. Smętka 15/11, 10 – 077 Olsztyn.

Podczas odbioru Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera bardzo serdecznie podziękowała Staroście Ostrowskiemu Panu Zbigniewowi Chrupek, wszystkim pracownikom starostwa oraz wykonawcy za zbudowanie bardzo bezpiecznego przejścia.