Zakończono przebudowę ulicy Cmentarnej w Andrzejewie

Kategoria: News Odsłony: 191

20201030 103511 2Gmina Andrzejewo zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Andrzejewie”. W dniu 28.10.2020 r. sporządzono protokół, w związku z czym nastąpił odbiór końcowy wykonanych robót zgodnie z łączącą strony umową. Stosownie do zapisów umownych wykonawca zrealizował inwestycję w ustalonym terminie. Celem realizacji niniejszego zadania remontowego jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przebudowy drogi gruntowej o długości 224 m na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z wydzielonym pasem dla pieszych przy cmentarzu.W wyniku przeprowadzonego przetargu inwestycję zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „BITUM” Sp. z o. o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów, zaś koszt wykonanych robót wyniósł 143 897,16 zł. W ramach realizacji zadania, przebudowa drogi objęła: roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze, profilowanie poprzeczne i podłużne wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonanie warstwy górnej podbudowy z m. kruszywa łamanego, warstwy wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 3 cm. Ponadto, zostało zrealizowane oznakowanie pionowe i poziome. Ulica Cmentarna posiada obecnie 6 m szerokości + 1,5 m wydzielonego ciągłą linią dojścia do cmentarza dla pieszych. Ulica została znacznie poszerzona i zyskała o wiele lepszy wygląd, przeznaczenie, a ponadto stanowi wygodny dojazd oraz dojście do cmentarza parafialnego należącego do parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie. Przebudowa drogi umożliwia swobodny przejazd samochodem, ale przede wszystkim poprawiła komfort pieszych odwiedzających bliskich zmarłych na cmentarzu.

Więcej zdjęć TUTAJ.