81. Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

Kategoria: News Odsłony: 469

 

roczni81W dniu 13 września 2020 roku w Andrzejewie odbyły się uroczystości związane z obchodami 81. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Rano Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera wraz z Sekretarzem Gminy Panem Robertem Rosiakiem złożyli wiązankę pod pomnikiem w Łętownicy oddając tym samym hołd poległym na polach walki w tej miejscowości.

Oficjalne obchody 81. rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem rozpoczęły się o godzinie 12:30 uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych w kościele parafialnym w Andrzejewie. Podczas kazania ksiądz proboszcz Jerzy Kruszewski nawiązał do budowy nowego Mauzoleum miejsca pochowania poległych żołnierzy 18 Dywizji Piechoty na polach Łętownicy i Andrzejewa w dniach 12-13 września 1939 r. Wspomniał, iż głównym celem podjętych działań jest przywrócenie odpowiedniej rangi mogiły zbiorowej, która w lat 40 ubiegłego wieku była swego rodzaju „sanktuarium” żołnierzy walczących we wrześniu 1939 r.

Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym.

Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera zabierając głos powitała zebranych gości wśród których znaleźli się:

- rodziny żołnierzy walczących na polach bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem: rodzinę Kosseckich, Hertlów i Kurskich

- pan Paweł Dycht – zastępca dyrektora departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

- Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlicach Generał Brygady Artur Jakubczyk wraz z żołnierzami

- kombatanta płk. Antoniego Zienkiewicza

- pani Danuta Bodzek – dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego

- pan Marcin Grabowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce

- pan Mirosław Augustyniak – Radny Województwa Mazowieckiego

- przedstawiciele władz samorządowych,

- społeczność szkolna,

- mieszkańców gminy Andrzejewo

W swoim przemówieniu Wójt Gminy Andrzejewo pani Beata Ponichtera podziękowała księdzu proboszczowi Jerzemu Kruszewskiemu za to, iż dzięki jego staraniom i przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało na nowo zbudowane Mauzoleum Żołnierzy 18 Dywizji Piechoty w Andrzejewie.

Następnie nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Mauzoleum. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlicach Generał Brygady Artur Jakubczyk i ks. Proboszcz Parafii Andrzejewo dr Jerzy Kruszewski, który jednocześnie wyświęcił Mauzoleum.

Generał 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach Jarosław Gromadziński przyznał medale wydane z okazji 100-lecia powstania 18. Dywizji Piechoty, której tradycje dziedziczy 18. Dywizja Zmechanizowana. W czasie uroczystości medale otrzymali:

- Wójt Gminy Andrzejewo – Pani Beata Ponichtera

- ks. Proboszcz Parafii Andrzejewo dr Jerzy Kruszewski

- zastępca dyrektora departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON – Pan Paweł Dycht

- kombatant płk. Antoni Zienkiewicz

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Poległych i Salwa Honorowa oraz złożenie kwiatów przez delegacje w Mauzoleum oraz na grobie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej w tym delegacja Gminy Andrzejewo w składzie: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Kazimierczuk, Skarbnik Gminy Ewa Godlewska oraz Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak.

Całą uroczystość swoim występem artystycznym uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Odczytany został wiersz autorstwa pana Ryszarda Skłodowskiego oraz chór szkolny, który zaśpiewał pieśni patriotyczne.

 

GALERIA ZDJĘĆ