POWSZECHNY SPIS ROLNY 202

Kategoria: News Odsłony: 435

Spis-rolny

W terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny jest badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Spis umożliwi zebranie aktualnych danych dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości gospodarstw rolnych, upraw i hodowli, poziomu zmechanizowania oraz jakości życia. Dzięki przekazanym informacjom będzie możliwe opisanie zmian jakie zaszły w rolnictwie od ostatniego PSR w 2010 r. Analiza danych pozwoli na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych korzystając z jednej z form spisu:
• samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie wkrótce dostępna na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie
- stronie internetowej: www.andrzejewo.pl
- Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.andrzejewo.pl