Informacja Wójta Gminy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Kategoria: News Odsłony: 433

herb

 

Wójt Gminy Andrzejewo przypomina, żew terminie od dnia 1 sierpnia do 2 września 2019 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie: 1 luty 2019 r. - 31 lipiec 2019 r.

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła. Jednocześnie informujemy, iż osoby, które będą składać wniosek w 2019 roku po raz pierwszy, a posiadają bydło do wniosku powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

                       Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
                                     100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                                                                  oraz
   30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

                                                        

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju numer 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 44

 

Wzór_wniosku_akcyza_2019

 

Załącznik do wniosku