Wnioski i formularze

Kategoria: Podstrony Odsłony: 6119

 

Nowe, ujednolicone wzory formularzy obowiązujące od zdarzeń powstałych od 01 lipca 2019 r.

 

 Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,  z załącznikami

Podatek rolny

 1.        IR – 1  – informacja o gruntach
 2.        ZIR – 1 – załącznik  do informacji o gruntach  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIR – 2 – załącznik do informacji  o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIR – 3 – załącznik do informacji o gruntach  – dane pozostałych podatników
 5.        DR – 1  - deklaracja na podatek rolny
 6.        ZDR – 1 – załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDR – 2 – załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Podatek leśny

 1.        IL – 1  – informacja o lasach
 2.        ZIL – 1 – załącznik do informacji o lasach  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIL – 2 – załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIL – 3 – załącznik do informacji o lasach  – dane pozostałych podatników
 5.        DL – 1  - deklaracja na podatek leśny
 6.        ZDL – 1 – załącznik do deklaracji na podatek leśny  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDL – 2 – załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

   

 

Podatek od nieruchomości

 1.         IN  – 1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 2.        ZIN – 1 - załącznik  do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIN – 2 – załącznik do informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIN – 3 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
 5.        DN – 1  - deklaracja na podatek od nieruchomości
 6.        ZDN – 1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDN – 2 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

   

 

 

Formularze  obowiązujące, do zdarzeń powstałych do 30.06.2019r.
 

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (obowiązkowo wydrukowany dwustronnie)

Wniosek o sporządzenie aktu zgonu

Wniosek o wydanie zaświadczenie zameldowanie/wymeldowanie

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego