Parafia Czyżew

Kategoria: Parafie Odsłony: 4167

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła została erygowna w 1449 r..
Pierwotny kościół pw. św. Jakuba i św. Anny dotrwał do końca XVII w. Nowy wybudowano w latach 1696-1710, który został konsekrowany przez Biskupa Ludwika Załuskiego, uległ on zniszczeniu w 1800 r. W następnym roku postawiono nową kaplicę drewnianą, która przetrwała do 1858 r. Obecny kościół murowany pw. św. Ap. Piotra i Pawła został wybudowany staraniem ks. prob. Tomasza Gogolewskiego w latach 1869-1874 wg projektu Marconiego. Kościół konsekrowany 30.09.1883 r. przez Biskupa Kacpra Borowskiego. Dd 1986 r. staraniem kolejnych proboszczów: ks. Antoniego Kapusty, es. Mariana Filipkowskiego i ks. Kazimierza Chaberka prowadzone są prace remontowe w kościele.
Plebania murowana, wybudowana w 1973 r. staraniem ks. prob. Kazimierza Równego.

Do parafii należą dwie miejscowości z naszej gminy: Pieńki Wielkie i Zelazy Brokowo

Liczba wiernych: 4 900

Odpusty: św. Ap. Piotra i Pawła, MB Różańcowej.

Msze św.