OSP Gołębie Leśniewo

Kategoria: OSP Odsłony: 1763

OSP   Gołębie Leśniewo    
-Rok założenia   1967
- Założyciele  - Budziszewski Franciszek, Zakrzewski Tadeusz, Godlewski Jan.
-Rok nadania sztandaru  2007 r. poświęcony w kościele w Andrzejewie.
-Remiza z roku  1973 
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym  w 2003r.
 
Obecny skład Zarządu 
 

Prezes-          Tomasz Budziszewski

Naczelnik-     Zbigniew Dąbkowski

Wiceprezes-  Bolesław Nienałtowski

Skarbnik-       Jerzy Godlewski

Gospodarz-   Grzegorz Nienałtowski
 
 
Komisja Rewizyjna:
 

Grzegorz Godlewski

Ireneusz Szulborski

Andrzej Nienałtowski
 
-Liczba członków czynnych  21  
-strażnica wyremontowana  w 2007 r.