OSP Króle Duże

Kategoria: OSP Odsłony: 2792

OSP   Króle Duże    
 
-Rok założenia   1962
-       Założyciele  -  Matys Stanisław, Matys Józef, Han Tadeusz, Tyl Ryszard, Oczechowski Władysław, Oczechowski Józef, Han Mieczysław, Różański Henryk, Litwa Franciszek, Han Marian, oraz Druhowie którzy obecnie nie żyją  Bobrowski Stanisław, Wardaszka Benedykt, Tyl Witold, Samsel Stanisław, Jastrzębski Eugeniusz i Tyl Roman.
-Remiza z roku  1971 (murowana,  rozbudowana w 2005 r.)
-Drugi boks garażowy – dobudowany na przełomie 2010/2011 r. (do odbioru technicznego).
-Rok nadania sztandaru  2005 r. poświęcony przez   Ks. Piotra Kapelańskiego  (Kapelana Strażaków Powiatu Ostrowskiego)  w kościele w  Jasienicy.
-Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym  w 2003r.
 
Obecny skład Zarządu 
 

Prezes-          Sławomir Oczechowski

Naczelnik-     Adam Tyl

Wiceprezes-  Zbigniew Prabucki

Z-ca naczelnika- Rafał Łuniewski

Sekretarz-      Albert Han

Skarbnik -      Rafał Grodecki

Gospodarz-   Wiesław Tyl

Kronikarz-      Mariusz Litwa

Członek -        Jarosław Zakrzewski
 
Komisja Rewizyjna:
 

Sebastian  Matys

Mariusz Oczechowski

Grzegorz Ogrodnik
 
 
-Liczba członków czynnych  45   
-Dnia 29 maja 2011  decyzją Zarządu  przyjęto  8 nowych członków.