OSP Andrzejewo

Kategoria: OSP Odsłony: 3525

 

OSP   Andrzejewo      
-Rok założenia   1908
-Założyciele  - Zysik Stanisław, Świdrzeński Hipolit
-Remiza z roku  1971 (murowana wyremontowana trzy boksy garażowe)
-Rok nadania sztandaru   1998 r. poświęcony przez  Ks. Prałata  Józefa Mierzejewskiego   w Andrzejewie.
-Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym  w 2003r.
 
Obecny skład Zarządu 

Prezes-     Kazimierz Mierzejewski

Z-ca  -       Piotr Tyl

Naczelnik- Witold Jeglikowski

Z-ca Nacz. - Dariusz Wileński

Skarbnik -    Renata Polak

Sekretarz-    Emilia Jasko


 
Komisja Rewizyjna:

Dariusz Pękała

Artur Wardaszka

Damian Wileński

 
-Liczba członków czynnych  57 w ( tym 11 dziewcząt drużyna powstała w 2005 r.)
W 2004 r. jednostka weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo -  Gaśniczego.