Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Kategoria: Organizacje pozarządowe Odsłony: 1813

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 Wójt Gminy Andrzejewo informuje o zakończeniu postępowania konkursowego bez wyłonienia ofert.
Oferta Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, ul. Warszawska 24, 07-305 Andrzejewo została odrzucona ze względu na braki formalne.
Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie – zgodnie z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych.