Pomoc dla Natalii

Zwracamy się o pomoc dla
 
 
Natalii:
 
wystarczy, że przekażecie 1% swojego podatku


 
OPP: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS 0000037904
 
koniecznie wpisując: Natalia Biała
 
Natalia choruje na dziecięce porażenie mózgowe, ma małogłowie, padaczkę, niedosłuch lewostronny. Aby uzyskać poprawę w funkcjonowaniu potrzebuje ciągłej rehabilitacji. Z uwagi na to, iż leczenie i terapia jest długotrwała i bardzo kosztowna prosimy ludzi dobrej woli o pomoc w leczeniu naszej kochanej córeczki. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną Pomoc. Dajmy jej szansę na w miarę samodzielne funkcjonowanie w przyszłości. 

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 stycznia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Andrzejewo

 

Przeczytaj >>

Zagospodarowanie placu przy ul. Srebińskiej

W ostatnich dniach podpisana została umowa na wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Srebińskiej w Andrzejewie. Inwestycja polega na utwardzeniu terenu przy ośrodku zdrowia kostką brukową oraz wykonaniu elementów małej infrastruktury. Zrealizowanie planowanego zakresu robót pozwoli polepszyć warunki komunikacyjne w pobliżu ośrodka zdrowia oraz podniesie estetykę i atrakcyjność tej części Andrzejewa.

Wartość zadania wynosi 30 tys. zł i zostanie dofinansowane z małych projektów w ramach PROW 2007 – 2013.

 

V EDYCJA MISTRZOSTW GMINY ANDRZEJEWO CUP 2015

http://www.andrzejewo.pl/images/pika.pngZapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Mistrzostw Gminy Andrzejewo CUP 2015, którego organizatorami są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrzejewie oraz Dyrektor Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie, a nagrody ufundował Wójt Gminy Andrzejewo, regulamin oraz wszystkie niezbedne informacje w załaczniku ponizej.

           Regulamin Mistrzostw

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

http://www.andrzejewo.pl/images/logoosp.jpgDnia 14.01.2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Andrzejewie

Program posiedzenia było:
1.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału GZOSP RP.
2.     Ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych na rok  2015.
3.     Przekazanie materiałów na kampanie sprawozdawczą.
4.     Bieżące sprawy organizacyjne:
- ustalenie miejsca i terminu zawodów sportowo-pożarniczych,
- organizacja obchodów św. Floriana
Z  ośmiu jednostek OSP działających na terenie gminy na posiedzeniu  obecnych było 18 delegatów.

Informacja Wójta Gminy 2

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Andrzejewo, informujemy, iż w związku z realizacją projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Andrzejewo poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dofinansowanego z NFOŚiGW w Warszawie w najbliższych dniach Pani Justyna Załuska, posiadająca upoważnienie Wójta Gminy Andrzejewo,  przeprowadzi wśród mieszkańców ankietę służącą inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie naszej gminy.  
Bardzo proszę o pomoc w przeprowadzeniu ankiety poprzez udostępnienie niezbędnych informacji . Pozyskanie danych posłuży sporządzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.

Wójt Gminy Andrzejewo
      Michał Rutkowski

 

Informacja Wójta Gminy

 

Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że do końca stycznia w Urzędzie Gminy przyjmowane będą zgłoszenia od osób zainteresowanych utylizacją zdjętego już azbestu.
Osoby zainteresowane bezpłatnym odebraniem płyt azbestowych zapraszamy do zgłaszania się do pokoju 11 w godzinach pracy Urzędu – 7:30 – 15:30.
 
Informacje potrzebne do zgłoszenia:
- ilość azbestu w m2, sztukach, bądź w tonach
- numer telefonu kontaktowego

- numer działki ewidencyjnej

 

Informacja dla Krwiodawców

HARMONOGRAM POBORU KRWI
 
W OSTROWI MAZ. W ROKU 2015
 
Realizacja poboru krwi w ambulansie ustawianym
przy Starostwie Powiatowym w Ostrowi Maz. ul. 3 Maja 68
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem Świąt);
rejestracja Dawców w godz. 9.00 - 13.00.
 
STYCZEŃ
12 i 26.01.2015 r.
 
LUTY
9 i 23.02.2015 r.
 
MARZEC
9 i 23.03.2015 r.
 
KWIECIEŃ
13 i 27.04.2015 r.
 
MAJ
11 i 25.05.2015 r.
 
CZERWIEC
8 i 22.06.2015 r.
 
LIPIEC
13 i 27.07.2015 r.
 
SIERPIEŃ
10 i 24.08.2015 r.
 
WRZESIEŃ
14 i 28.09.2015 r.
 
PAŹDZIERNIK
12 i 26.10.2015 r.
 
LISTOPAD
9 i 23.11.2015 r.
 
GRUDZIEŃ
14 i 28.12.2015 r.
 
 
 
RCKiK w Warszawie uprzejmie informuje, iż wszelkie informacje dotyczące systemu mobilnego krwiodawstwa dostępne są na stronie www.rckik-warszawa.com.pl
Treści zamieszczone na stronie internetowej RCKiK w Warszawie są na bieżąco aktualizowane.

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami