Konserwacja ołtarza w kościele parafialnym w Andrzejewie

Dzięki pozyskaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie w kościele prowadzone są prace konserwatorskie mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego budynku, który jest jednym z najstarszych i najcenniejszych miejsc kultu religijnego w tej części Mazowsza. Dzięki tym środkom dokonano konserwacji zabytkowego ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej, znajdującego się w nawie bocznej kościoła, którego historia sięga aż 1611 r. Wówczas zostało założone w kościele andrzejewskim bractwo Różańca Świętego ojców Dominikanów z diecezji Łuckiej. Do nich należał ołtarz i obraz Matki Boskiej Różańcowej, który początkowo znajdował się w kaplicy, a potem w nawie bocznej kościoła. Istnieją świadectwa doznawanych przed tym obrazem łask, o czym świadczyły liczne wota zawieszane na wizerunku Bogarodzicy, lecz żadne z istniejących źródeł nie podają jaka była ich późniejsza historia. Większość zaginęła na przełomie XVII – XIX wieku. Być może uległy konfiskacie podczas licznych klęsk lub też zostały użyte na reperację kościoła. Obecny obraz zgodnie z umieszczonym epigrafem pochodzi z roku 1812 i został wykonany na desce przez miejscowego malarza Macieja Rzepczyńskiego.

Prace konserwatorskie ołtarza trwały od 26 marca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. W dniu 17 czerwca zabytkowy ołtarz wrócił do kościoła parafialnego.
Program prac konserwatorskich objął m.in. swoim zakresem:
- wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu przed konserwacją
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań
- demontaż ołtarza i przeniesienie go do pracowni konserwatorskiej
- zdjęcie wtórnych złoceń ze wszystkich części ołtarza
- uzupełnienie ubytków gruntów na całej powierzchni warstwy ołtarzowej oraz elementów rzeźbiarskich i złoconych ołtarza
Koszt konserwacji wyniósł 145 598,25 zł. Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup i instalację w  bezpośrednim otoczeniu kościoła infokiosku- minicentrum informacji turystycznej, który będzie udostępniał informacje o ofercie kulturowej Parafii oraz Gminy Andrzejewo.

Gmina Andrzejewo kolejny raz wysoko w rankingu samorządów

 

Dnia 14 lipca 2015 r. „Rzeczpospolita” opublikowała prestiżowy ranking samorządów 2015. Ranking składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wybrane zostały miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011 – 2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Gmina Andrzejewo zakwalifikowała się do kolejnego etapu w którym na 55,5 możliwych punktów do zdobycia uzyskała 41,82 pkt co dała nam tym samym zajęcie 86 miejsca na 1566 gmin wiejskich w Polsce. W województwie mazowieckim daje nam to 14 miejsce.
Równie wysoko oceniona została nasza gmina w rankingu „Innowacyjna Gmina Wiejska”. Uzyskaliśmy łącznie 14 punktów co pozwoliło nam znaleźć się wśród 50 wyróżnionych samorządów wiejskich.
Wśród kapituły rankingu samorządów oprócz przedstawicieli gazety znaleźli się m.in. Jerzy Buzek – były Premier RP i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Adam Kowalewski – członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Hanna Majszczyk – Wiceminister Finansów, Marceli Niezgoda – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Marek Wójcik – Wiceminister Administracji i Cyfryzacji.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2015

W  niedzielne przedpołudnie 12  lipca 2015 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej w Andrzejewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo  - Pożarnicze.

Do Zawodów przystąpiło 7 drużyn (w tym jedna kobieca) z terenu gminy Andrzejewo.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. Janusza Iwanowskiego, której przewodził sędzia główny st. kpt. mgr inż. Krzysztof Gałązka.
Rywalizacja  poszczególnych jednostek OSP odbywała się w dwóch konkurencjach:
- pokonanie toru przeszkód w sztafecie 7x 50 m
- ćwiczenia bojowe
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - OSP Stara Ruskołęka
II miejsce - OSP Andrzejewo 
III miejsce OSP Zaręby – Bolędy
IV miejsce - OSP Kowalówka
V miejsce - OSP Gołębie – Leśniewo
VI miejsce - OSP Zaręby – Warchoły
VII miejsce - OSP KDP Andrzejewo
 Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski ufundował pamiątkowe statuetki dla drużyn zajmujących miejsce na podium, a kończąc eliminacje podziękował za udział wszystkim druhnom i druhom z poszczególnych jednostek OSP oraz wszystkim tym, którzy w najmniejszy sposób przyczynili się do organizacji zawodów, a także zaprosił na mały poczęstunek.
Zwycięzcom gratulujemy wygranych i życzymy dalszych sukcesów na zawodach powiatowych.

OBJAZD WE WSI MIANOWO

 

W związku z rozpoczynającą się rozbudową mostu w Mianowie wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej Andrzejewo - Szulborze Wielkie informujemy, że w dniach 15.07.2015 r. -15.11.2015 r. obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na powyższym odcinku drogi. Polegać ona będzie na całkowitym wyłączeniu mostu z ruchu i wyznaczeniu objazdów przez miejscowości Gostkowo - Żelazy-Brokowo - Pieńki Wielkie - Pieńki-Sobótki

                               

            mapa objazdu                                   tablice informujące

 

Zaproszenie na zawody sportowo-pożarnicze

150708Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Andrzejewie oraz Wójt Gminy Andrzejewo zapraszają na:

gminne zawody sportowo – pożarnicze

które odbędą się dnia 12 lipca 2015 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej  w Andrzejewie.

Początek zawodów o godzinie 10:00

Turniej młodych szachistów

Dnia 27 czerwca w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbył się turniej szachowy dla uczniów klas I z gminy Andrzejewo pod hasłem " DAJ SZACHA". Wzięło w nim udział 16 uczniów ze szkół w Andrzejewie i Starej Ruskołęce. Emocji było dużo, partie bardzo zacięte. Na wyróżnienie zasłużyli Emilia Sutkowska i Oliwier Leszczyński. W turnieju nie było przegranych. Wszyscy otrzymali kolorowe książeczki szachowe i pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach w roku szkolnym 2014/2015. Bardzo dużym powodzeniem wszystkich w przerwach między rundami cieszył się plac zabaw.

Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędy Gminy w Andrzejewie odbyła się VII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, której głównym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzejewo oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium za 2014 rok.

Biorąc pod uwagę fakt, iż z końcem czerwca zakończyły się wybory sołeckie na terenie naszej gminy Wójt wręczył podziękowania obecnym na Sesji sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję w poprzedniej kadencji oraz gratulacje dla tych, którzy zostali wybrani do piastowania tego stanowiska na kolejne cztery lata.
W tym roku przypada również 25 – lecie istnienia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji osoby, które przepracowały w samorządzie lub pełniły funkcje społeczne ponad 25 lat zostały uhonorowane przez Wójta pamiątkowymi  tabliczkami z podziękowaniem za pracę, pomysły i inicjatywy podejmowane dla dobra lokalnej społeczności.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami