Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2021

29 czerwca 2022 r. odbyła się XXX1 Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali      m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo tytułu wykonania budżetu za rok 2021. W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo po dłuższej nieobecności spowodowanej obostrzeniami związanymi z panującą pandemią.

Sesja rozpoczęła się  debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2021 oraz omówieniem wykonania budżetu gminy za 2021 rok, który przedstawiał się następująco:

 • Plan dochodów po zmianach wyniósł 24.317.313,77 zł i został wykonany w 102,99%, tj. w kwocie 25.044.443,37 zł.
 • Plan wydatków po zmianach wyniósł 23.955.973,66 zł i został zrealizowany w 95,71%, tj. w kwocie 22.928.311,22 zł, w tym:

-wydatki bieżące: planowane na koniec roku w wysokości 18.726.103,98 zł, wykonano w  96,12%, tj. w kwocie 17.999.564,20 zł;

- wydatki majątkowe: planowane na koniec roku w kwocie 5.229.869,68 zł, wykonano w 95,71%, tj. w kwocie 4.928.747,02 zł.

W ramach wydatków realizowane były przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, które objęły wszystkie sołectwa Gminy Andrzejewo. Plan wydatków wyniósł 474.375,54 zł, wykonano wydatki w ramach funduszu w wysokości 388.815,66 zł, tj. 81,96% planu.

Rok 2021 zakończył się nadwyżką w wysokości 2.116.132,15 zł. Dług Gminy na koniec roku 2021 wyniósł  9.152.351,00 zł, w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   wysokości 58.748,00 zł;

- kredyty i obligacje w wysokości 9.093.603,00 zł;

W roku 2021 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 859.978,50 zł.

Struktura głównych wydatków budżetowych w 2021 r.
Ogółem: 22.928.311,22 zł

 1. Oświata i wychowanie - 716.729,00 zł (24,83%)
 2. Pomoc społeczna i Rodzina – 6.084.686,00 zł (26.54%)
 3. Drogi – 3.115.558,00 zł (13,59 %)
 4. Administracja Rada Gminy (+ promocja ) – 2.150.119,00 zł (9,38%)
 5. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, gospodarka odpadami (+gospodarka komunalna) – 2.466.483 zł (10,76%)
 6. Staże – 446.445,00 zł (1,95%)
 7. Kultura (Biblioteka, świetlice) – 860.753,00 zł (3,75 %)
 8. Pozostałe (sport, informatyka, akcyza) – 1.598.842,00 zł ( 6,97%)
 9. Pozostałe – 488.696,22 zł (2,13%)

Zadłużenie Gminy Andrzejewo na koniec 2021 roku wyniosło 9.152.351,00 zł. Zadłużenie to wyniosło 36,5 %. Przypomnijmy, że w ubiegłych latach zadłużenie wynosiło w 2015 r. 60,7%, 2016 r. 53,5 %, 2017 r. 45,2 %, 2018 r. 47,4 % i w 2019 r. 52,2 %, 2020 39,6%.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Andrzejewo w 2021 roku należą:

- Budowa zbiornika retencyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach – Bolędach oraz budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków w 32 gospodarstwach mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie gminy Andrzejewo - Kwota całkowita 939 888 zł dofinansowanie z PROW 2014-2020  475 840 zł.

- Rozbudowa ulicy Rynek i Wysockiej w miejscowości Andrzejewo – koszt całkowity 938 468,41zł dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 562 592,59 zł oraz  Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 375 875,82 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazy – Brokowo – 442.401,90 zł,  dofinasowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) w kwocie 140 000,00 zł

- Modernizacja dróg metodą cienkopowierzchniowego utwardzania (tzw. szutrówki) wykonano drogi gminne w miejscowościach: Andrzejewo, Andrzejewo – Kolonie, Ruskołeka Parcele, Pieńki – Sobótki, Przeździecko – Dworaki, Przeździecko – Jachy, Zareby –  Warchoły

- budowa altan w miejscowościach Pieńki – Sobótki, Przeździecko – Dworaki, Zaręby – Bolędy,  Przeździecko – Lenarty, Godlewo – Gorzejewo. Koszt każdej po 20 000 zł. Dofinasowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw po 10 000 zł

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Andrzejewie – koszt 255.640,54 zł. Dofinasowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 w kwocie 191 730 zł

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Andrzejewo – koszt 227944 zł. Dofinasowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach OSP-2021 80 000 zł

- zakup bramy garażowej oraz remont boksu garażowego w budynku remizy OSP Gołębie – Leśniewo – 25.000 zł. W całości sfinansowane z programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.

Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Andrzejewo udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok  Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera.

 

GALERIA

 

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami