Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości należących do Gminy Andrzejewo (urząd gminy, szkoły, świetlice). Podpisana została ona z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku reprezentowanym przez Michała Tontarskiego – Prezesa Zarządu. Cena jednostkowa zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy za 1 tonę odebrania i zagospodarowania odpadów wynosi 1 250 zł brutto.

Druga umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli (mieszkańców) nieruchomości zamieszkałych na  terenie Gminy Andrzejewo oraz utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o .o. z siedzibą w Zambrowie, ul. Polowa 19 reprezentowanym przez Mieczysława Kaczyńskiego – Prezesa Spółki. Cena ofertowa wykonawcy za 1 tonę odebrania i zagospodarowania odpadów wynosi 797,04 zł brutto.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Andrzejewo w sprawie odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych informujemy, że od kwietnia do października odbierane będą one dwa razy w miesiącu (we wrześniu trzy razy) zaś w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Odbierany będzie również popiół w styczniu, lutym, marcu, listopadzie i grudniu. Przypominamy, że należy przestrzegać segregacji odpadów. Obecnie obowiązujące opłaty za odpady komunalne pozostają na takim samym poziomie. W załączeniu szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach w roku 2022.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami