Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony

Na ostatniej w tym roku XXVII sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 29 grudnia 2021 r., radni uchwalili budżet gminy na rok 2022 - strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera przedstawiła bardzo ambitny projekt budżetu stawiający na dalszy rozwój gminy.

Główne założenia budżetu to:

 1. Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 23 361 853,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 352 686,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7 009 167,00 zł.
 2. Wydatki gminy ustala się w łącznej kwocie 23 586 853,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14 658 700,15 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 928 152,85 zł.
 3. Deficyt budżetowy ustala się w wysokości 225 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 225 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 1. Rolnictwo i łowiectwo – 484 524,97 zł
 2. Transport i łączność – 7 060 920,41 zł
 3. Gospodarka mieszkaniowa – 217 819,68 zł
 4. Działalność usługowa – 41 060,00 zł
 5. Informatyka – 48 000,00 zł
 6. Administracja publiczna – 2 387 690,00 zł
 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 876,00 zł
 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 218 999,97 zł
 9. Obsługa długu publicznego – 150 000,00 zł
 10. Różne rozliczenia – 70 000,00 zł
 11. Oświata i wychowanie – 5 833 382,00 zł
 12. Ochrona zdrowia – 62 000,00 zł
 13. Pomoc społeczna – 493 084,00 zł
 14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 500,00 zł
 15. Rodzina – 3 259 683,00 zł
 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 841 312,97 zł
 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 360 000,00 zł
 18. Kultura fizyczna – 50 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok:

- odbudowa mostu na drodze gminnej nr 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienałty – 3 010 000,00 zł

-poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo – 1 654 000,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jasienica- Stara Ruskołęka (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego) – 1 300 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 260102W Andrzejewo-Kolonie – Ruskołęka-Parcele (dokumentacja) – 82 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka-Parcele – 351 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 260109W na odcinku o dł. 250 m – 27 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w m. Andrzejewo-Kolonie nr dz. 344 na odcinku 340 m – 32 130,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w m. Przeździecko-Grzymki nr dz. 135 i 136 na odcinku o dł. 150 m – 14 175,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejewo-Kolonie nr dz. 442 na odcinku o dł. 450 – 42 525,00 zł

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa nr dz. 197/5 na odcinku 200 m – 18 360,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo-Klacze dz. nr 12 na odcinku o dł. 250 m – 23 625,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele nr dz. 101 na odcinku o dł. 220 m – 20 790,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny nr dz. 14 i 21 na odcinku 350 m – 33 075,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki Wielkie nr dz. 50 na odcinku o dł. 250 m – 23 625,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusołęka-Parcele nr dz. 19 na odcinku o dł. 310 m – 33 480,00 zł

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele nr dz. 98 na odcinku 200 m – 18 900,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Warchoły nr dz. 18 na odcinku o dł. 450 m – 48 600,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazy-Brokowo nr dz. 50 na odcinku 50 m – 6 750,00 zł

- przebudowa ul. Miłej w miejscowości Andrzejewo nr dz. 729 na odcinku 90 m – 7 290,00 zł

-wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Choromany – 14 400,00 zł

- wykonanie dokumentacji pod budowę drogi gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele – 10 397,41 zł

-budowa wodociągu na odcinku Pieńki Wielkie – Pieńki-Żaki – 50 000,00 zł

- budowa altany na placu zabaw w miejscowości Pieńki-Żaki – 14 292,70 zł

- budowa altany w miejscowości Grodzick-Ołdaki – 14 083,28 zł

- budowa altany w miejscowości Zaręby-Warchoły – 19 318,70 zł

- zagospodarowanie terenu wokół pomnika – 24 000,00 zł

- dofinansowanie wykonania prac projektowych pod budowę budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej 6 000,00 zł

-przebudowa kotłowni olejowych przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie (dokumentacja) – 14 000,00 zł

-dotacja celowa z budżetu na zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb szpitalnych – 30 000,00 zł

-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo – 1 918 800,00 zł

- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo – 38 000,00 zł

- utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w miejscowości Pęchratka Mała – 16 475,76 zł

Najważniejsze planowane przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022:

-remont dróg gminnych,

-zagospodarowanie terenu wokół pomnika kard. S. Wyszyńskiego w Andrzejewie,

 -zakup wyposażenia dla OSP,

-zakupy dla klubu sportowego,

-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,

-zagospodarowanie placu zabaw,

-zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,

-zakup sprzętu do gospodarki komunalnej,

-czyszczenie rowów przydrożnych,

- remont budynku szkoły podstawowej w Ołdakach-Polonii,

-zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej.

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- uzyskano dofinansowanie z programu Polski Ład:

 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo, wartość inwestycji 1 918 800,00 dofinansowanie 90%
 2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo, przewidziano remont ulicy Wodnej w Andrzejewie oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny. Wartość inwestycji 1 654 000,00 dofinansowanie 95%.
 3. Odbudowa mostu w miejscowości Kuleszki Nienałty. Wartość inwestycji 2 982 442,75 zł. dofinansowanie 95%.

- otrzymano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3 378 889 zł.

 Dzięki tym środkom finansowym gmina Andrzejewo będzie mogła przebudować drogi gminne i  przeprowadzić gruntowne remonty budynków.

- Gmina Andrzejewo zajęła II miejsce w powiecie ostrowskim w konkursie dla gmin „Rosnąca Odporność” ogłoszonym przez rząd. Dzięki temu nasza gmina otrzyma 500.000,00 złotych, które mogą być przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID – 19.

- Gmina Andrzejewo znalazła się na liście podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w programie pn. „Cyfrowa Gmina”. Złożono wniosek na kwotę 120 660,00 zł brutto.

- Uzyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 1 819 561,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- złożono wniosek z ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w  miejscowości Ruskołęka Parcele na odcinku od km 0+508,4 do km 1+206,5.  Kwota całkowita 350 107,03 dofinansowanie do 80%.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami