Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

Kategoria: News Odsłony: 323

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

Od początku roku 2022 w Urzędzie Gminy w Andrzejewie zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji zgodnie ustawą z dnia 5 stycznia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. „Mobilny punkt” na terenie powiatu ostrowskiego prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych z siedzibą w Olsztynie.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana 2 razy w miesiącu, w wymiarze
  4 godzin dziennie w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca
w godz. od 08.00 do 12.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), tj.

w budynku Urzędu Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, Andrzejewo.

Kto może otrzymać pomoc?

  1. Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  2. Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej są całkowicie bezpłatne. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: