Końcowy etap budowy gazociagu

Kategoria: News Odsłony: 131

UWAGA !!!

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wkracza w końcowy etap realizacji inwestycji. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości (dalej Właściciele) zostaną przez WRB pisemnie zawiadomieni o zakończeniu robót budowlanych na terenie ich nieruchomości oraz o terminie wizji terenowej podczas której zostanie spisany protokół opisujący stan nieruchomości po budowie i nastąpi zwrot właścicielom do użytkowania.

Prosimy o aktywne uczestnictwo Właścicieli (lub osoby przez nich upoważnionej) na tym etapie inwestycji, gdyż będzie możliwość wniesienia uwag.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem.

 

PISMO