Rozbudowa ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie

Kategoria: News Odsłony: 174

 

20210702 123735

 

 

Gmina Andrzejewo rozpoczęła realizację zadania „Rozbudowa ulicy Rynek i Wysockiej w miejscowości Andrzejewo”. Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Ulice te położone w centrum miejscowości były w bardzo złym stanie technicznym.

Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, można było rozpocząć realizację wykonania zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22 czerwca 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie rozbudowy pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójt Gminy Panią Beatę Ponichtera i Skarbnika Panią Ewę Godlewską a wykonawcą Zakładem Remontowo – Budowlanym Tomasz Dawidowski Ostrów Mazowiecka.

W zakres prac wchodzi wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych jezdni, chodników, peronu autobusowego, parkingów. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, wybudowany zostanie nowy wodociąg oraz zbudowane będzie nowe oświetlenie uliczne. Całkowity koszt robót wyniesie 938 468,41 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada 2021 roku.

Za wszystkie utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane budową bardzo przepraszamy.