Raport z przebiegu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ołdaki – Polonia dotyczących Statutu zawierającego organizację i zakres działania nowoprojektowanego sołectwa Ołdaki – Polonia

Kategoria: News Odsłony: 168

 

herbRaport z przebiegu konsultacji z mieszkańcami  miejscowości Ołdaki – Polonia dotyczących Statutu zawierającego organizację i zakres działania nowoprojektowanego sołectwa Ołdaki – Polonia

 

1.     Podjęte działania

a)     w dniu 31 marca 2021 r. Rada Gminy Andrzejewo podjęła Uchwałę Nr XXI/139/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Andrzejewo,

b)     w dniu 7 maja 2021 r. Wójt Gminy Andrzejewo podpisał Zarządzenie Nr 209/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Ołdaki – Polonia,

c)     w konsultacjach brali udział mieszkańcy miejscowości Ołdaki – Polonia,

d)     terminy i miejsce przeprowadzenia konsultacji:

- budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Ołdaki – Polonia w dniach           17 – 21 maja 2021 r. w godzinach 8:00 – 14:00

- budynek Urzędu Gminy w Andrzejewie w dniach 17 – 27 maja 2021 r. w godzinach 8:00 – 15:30

2.     Zastosowane narzędzia konsultacyjne

Jako narzędzie konsultacyjne zastosowane zostały ANKIETY w których mieszkańcy miejscowości Ołdaki – Polonia mogli wyrazić swoją opinię na temat Statutu zawierającego organizację i zakres działania nowoprojektowanego sołectwa Ołdaki – Polonia.

3.     Zebrane opinie mieszkańców

W konsultacjach brało udział 3 mieszkańców z miejscowości Ołdaki – Polonia.

 Wyniki głosowania

- za 2 osoby,

- przeciw 1 osoba

- wstrzymało się 0 osób

 Uwagi - brak