Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2020

 

 

wot1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 czerwca 2021 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali      m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo tytułu wykonania budżetu za rok 2020. W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo po dłuższej nieobecności spowodowanej obostrzeniami związanymi z panującą pandemią.

Sesja rozpoczęła się debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2020 oraz omówieniem wykonania budżetu gminy za 2020 rok, który przedstawiał się następująco:

-wydatki bieżące: planowane na koniec roku w wysokości 18.677.782,05 zł, wykonano w 95,24%, tj. w kwocie 17.788.524,19zł;

- wydatki majątkowe: planowane na koniec roku w kwocie 3.555.961,37 zł, wykonano w 97,95%, tj. w kwocie 3.482.930,95 zł.

W ramach wydatków realizowane były przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, które objęły wszystkie sołectwa Gminy Andrzejewo. Plan wydatków wyniósł 432.464,80 zł, wykonano wydatki w ramach funduszu w wysokości 351.964,18 zł, tj. 81,4% planu.

Rok 2020 zakończył się nadwyżką w wysokości 2.247.768,50 zł. Dług Gminy na koniec roku 2020 wyniósł 9.312.329,50 zł, w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   wysokości 202.726,50 zł;

- kredyty i obligacje w wysokości 9.106.603,00 zł;

W roku 2020 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 2.190.583,25 zł, w tym pożyczki z banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.160.321,05 zł.

Struktura głównych wydatków budżetowych w 2020 r.
Ogółem: 21.271.455,14 zł

  1. Oświata i wychowanie - 5 440 998,25 (25,6%)
  2. Pomoc społeczna i Rodzina - 6 318 646,01 (29.7%)
  3. Drogi – 1 757 814,61 (8,3 %)
  4. Administracja (+ promocja ) – 2 044 323,34 (9,6%)
  5. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia (gospodarka komunalna) – 4 322 464,35 (20,3%)
  6. Oświetlenie uliczne – 124 712,27 (0,6%)
  7. Staże – 190 121, 41 (0,9%)
  8. Kultura (Biblioteka, świetlice) – 604 577 , 74 (2,8 %)
  9. Pozostałe (sport, informatyka, gospodarka gruntami, wybory) – 231 942,53 ( 1,1%)

Zadłużenie Gminy Andrzejewo na koniec 2020 roku wyniosło 9.312.329,50 zł. Zadłużenie to wyniosło 39,6%. Przypomnijmy, że w ubiegłych latach zadłużenie wynosiło w 2015 r. 60,7%, 2016 r. 53,5 %, 2017 r. 45,2 %, 2018 r. 47,4 % i w 2019 r. 52,2 %.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Andrzejewo w 2020 roku należą:

- Dokończenie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych oraz budowy budynku magazynowego do przechowywania osadu sprasowanego-odwodnionego - 1.254.893,81 zł

- Zakup nieruchomości przy SUW Króle Małe na bezpieczną strefę ochrony sanitarnej - 2.744,09

- Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Zaręby-Bolędy - 18.286,53 zł

- Przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Andrzejewo - 159.358,16 zł

- Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinkach od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km - 143.500,00 zł

- Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W - 150.000,00 zł

- Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Króle Małe i Króle Duże 14.100,01 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeździecko-Dworaki - 12.357,07 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele - 492.072,45 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele - 185.150,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załuski-Lipniewo - 55.165,50 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejewo-Kolonie - 71.494,49 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo-Klacze - 25.726,68 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejewo - 55.606,82 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruskołęka - 26.479,44 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasienica-Parcele - 56.688,07 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazy-Brokowo dokumentacja - 11.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Olszewo-Cechny – wykonanie map - 4.000,00 zł

- Przebudowa ul. Winnej w miejscowości Andrzejewo – wykonanie map - 1.000,00 zł

- Przebudowa ul. Wodnej w miejscowości Andrzejewo – wykonanie map - 2.000,00 zł

- Wytyczenie granic drogi gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele - 13.900,00 zł

- Budowa altany w miejscowości Przeździecko-Lenarty - 12.245,88 zł

- Budowa altany w miejscowości Stara Ruskołęka - 24.166,00 zł

- Budowa altany w miejscowości Załuski-Lipniewo - 22.200,00 zł

- Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Andrzejewo ul. Warszawska - 15.798,74 zł

- Zakup ciągnika z osprzętem - 212.138,10 zł

- Zakup koparko ładowarki - 147.600,00 zł

- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby-Warchoły - 9.805,22 zł

- Wykonanie klimatyzacji i ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki-Żaki - 7.626,00 zł

- Dokończenie przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże - 275.053,70 zł

 Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Andrzejewo udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera.

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami