Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Kategoria: News Odsłony: 167

 

CEEB-dla-wlascicieli-i-zarzadcow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Andrzejewie. Na złożenie deklaracji właściciele lub zarządcy budynków będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq  Deklaracje dla właścicieli lub zarządców budynków dostępne są pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/