Realizacja funduszu sołeckiego w Starej Ruskołęce

Kategoria: News Odsłony: 265

 

20210607 114950W ubiegłym roku w miejscowości Stara Ruskołęka przy świetlicy wiejskiej wybudowano altanę. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie   z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

W roku obecnym mieszkańcy wsi przeznaczyli swój fundusz sołecki na wyposażenie tej altany. Zakupiono 2 stoły, 2 krzesła i 4 ławki. Ponadto wykonano utwardzenie podłoża kostką brukową wokół budynku świetlicy oraz poprawiono utwardzenie pod altaną. Całkowity koszt zakupu sprzętów i prac przy utwardzeniu wyniósł 10 700 zł. Mieszkańcy korzystając z ładnej pogody mogą już spędzać wolny czas w dobrze wyposażonej altanie i cieszyć się z estetycznego zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starej Ruskołęce.