Flaga Województwa Mazowieckiego

Kategoria: News Odsłony: 272

flagawFlaga Województwa Mazowieckiego jest już wykorzystywana nie tylko na uroczystościach patriotycznych czy budynkach urzędowych, ale od teraz jej wizerunek mogą wykorzystywać wszyscy mieszkańcy regionu. Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych.

Dzięki decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego Flaga Województwa Mazowieckiego może być używana bez ograniczeń co do miejsca i czasu, jako symbol służący identyfikacji i promocji województwa mazowieckiego.

Symbolika flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich i przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Integruje i skłania do refleksji o naszych korzeniach. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi. To doskonała okazja, aby obok Flagi Rzeczypospolitej Polskiej powiesić również Flagę Mazowsza, tym samym podkreślić patriotyzm i dumę z naszych osiągnięć jako wspólnoty samorządowej.

#FlagaMazowsza

 

GALERIA