Przebudowa drogi Andrzejewo – Czyżew

Kategoria: News Odsłony: 332

drog 3Rozpoczęły się prace dotyczące „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacze" (droga Andrzejewo - Czyżew). Zakończenie przebudowy tego odcinka przewiduje się na koniec października 2021 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST" z Węgrowa.

Powiat Ostrowski pozyskał na tę inwestycję środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt robót to kwota 3.906.835,08 zł z czego Gmina Andrzejewo na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim udziela pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 650.000,00 zł.

Zakres robót obejmuje między innymi:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie odwodnienia

- podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej

- roboty wykończeniowe

- zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- elementy ulic

- inne roboty

W chwili obecnej trwają prace polegające na wyznaczeniu punktów geodezyjnych, budowie przepustów pod drogą oraz wycince drzew i krzewów. Na czas wykonywania robót mieszkańcy będą mieli utrudniony przejazd. W związku z tym zalecamy objazd przez Gostkowo lub Zaręby – Bolędy. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Odcinek tej drogi leżący na terenie Powiatu Wysokomazowieckim ma być również przebudowany w tym roku. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy będą mogli dojeżdżać z Andrzejewa do Czyżewa najkrótszą drogą o bardzo dobrej jakości, która będzie znacznie bezpieczniejsza.

GALERIA