Internet szerokopasmowy na terenie Gminy Andrzejewo

Kategoria: News Odsłony: 411

20210205 111442Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator OSE.

Na terenie gminy Andrzejewo do sieci internetu szerokopasmowego zostały już podłączone dwie Szkoły Podstawowe w Andrzejewie i Ołdakach – Polonii. W Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce także zostały wykonane prace instalacyjne. W najbliższym czasie nastąpi podłączenie do sieci.

Internet OSE jest szybki, ponieważ łącze o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s może być użytkowane wyłącznie przez podłączoną do niego szkołę.

Internet OSE jest symetryczny, co oznacza, że dane można pobierać i wysyłać z równie wysoką prędkością. Przypomnijmy, że poprzednie podłączenia do internetu miały znacznie niższą prędkość wynosiły one od 5 do 25 Mb/s.

Internet OSE to bardzo korzystne rozwiązanie dla szkół, gdyż finansowany jest w 100 % z budżetu państwa. Bezpłatny internet zapewnia wszystkim nauczycielom i uczniom możliwość korzystania z technologii cyfrowych. Szkoły w ramach tego projektu mają zagwarantowany:

- bezpłatny dostęp do szybkiego internetu

- bezpieczeństwo użytkowników gwarantowane dzięki zaawansowanym usługom zabezpieczającym

- wsparcie techniczne i podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE

- możliwość korzystania z nowoczesnych, cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych online

- możliwość udziału w projektach edukacyjnych poświęconych zasadom bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych

- ułatwienie prowadzenia lekcji on – linezdj 1

W związku z pojawieniem się szybkiego internetu w Szkole Podstawowej w Andrzejewie zbudowaną wewnętrzną sieć internetową. Dzięki temu każda klasopracownia w budynku przy ul. Srebińskiej w Andrzejewie ma dostęp do sztywnego łącza inernetowego o wysokich parametrach połączenia. W okresie pandemii koronawirusa i w czasie nauczania zdalnego nauczyciele i uczniowie mają zapewnione bardziej niezawodne i lepsze połączenie internetowe. Budowa sieci internetowej do szkół umożliwi również podłączenie do szybszego internetu innym instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy Andrzejewo. W najbliższym czasie w miejscowościach przez które przebiega nowo wybudowana sieć internetowa będzie można podłączyć się do szybkiego internetu na zasadach określonych przez operatora.