INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Kategoria: News Odsłony: 614

Wójt Gminy Andrzejewo przypomina, że w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku.

   
 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
                100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                                            oraz
   30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 44.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI