Budżet gminy Andrzejewo na 2021 rok

 

20201228 101320W dniu 28 grudnia 2020 roku na XIX Sesji Rady Gminy Andrzejewo, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na 2021 rok.

Główne założenia budżetu to:

- dochody gminy w łącznej kwocie 19.220.000,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie – 18.886.006,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie – 333.994,00 zł

- wydatki gminy w łącznej kwocie 20.142.000,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie – 17.142.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie – 3.132.015,51 zł

- deficyt budżetowy w wysokości 922.000,00 zł sfinansowany przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł i z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 422.000,00 zł

Na koniec 2020 r. poziom zadłużenia Gminy Andrzejewo wynosi 9.312.329,50 zł – 39,08 % dochodów gminy. Jest to najniższy poziom zadłużenia gminy od kilku lat.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w planowanym budżecie zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym i funduszem sołeckim:

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Andrzejewo poprzez budowę i podłączenie do SUW w Zarębach – Bolędach zbiornika na wodę oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinasowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

- przebudowa drogi powiatowej nr 2601W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacze (dofinasowany z Rządowego Programu Dróg Samorządowych i środków gminy Andrzejewo)

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Łętownicy – Parceli

- odbudowa mostu na drodze gminnej nr 260107W w km 0+ 160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienałty

- budowa altany w miejscowości Pieńki – Sobótki wraz z ułożeniem kostki

- budowa altany w miejscowości Przeździecko – Lenarty

- budowa altany w miejscowości Zaręby – Bolędy wraz z ułożeniem kostki

- budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Pieńki – Żaki

- budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Przeździecko – Dworaki

- budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Godlewo – Gorzejewo oraz placu zabaw

- montaż klimatyzatorów w budynku OSP Przeździecko – Jachy

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Andrzejewo

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże (dofinasowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

- remont dróg żwirowych w Andrzejewie

- wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Andrzejewie

- remont i wyposażenie remizy OSP Gołębie – Leśniewo

- remont świetlicy wiejskiej w Kowalówce

- wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Królach Małych

- nawiezienie żwiru na drogę w miejscowości Kuleszki – Nienałty

- dofinansowanie remontu dachu na budynku SP w Ołdakach – Polonii

- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Pęchratce Małej

- dofinansowanie zakupu działki pod plac zabaw w miejscowości Przeździecko – Grzymki

- przygotowanie dokumentacji na rozbudowę ulicy Wodnej w Andrzejewie

- przygotowanie dokumentacji na rozbudowę ulicy Winnej w Andrzejewie

- przygotowanie dokumentacji na przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo – Cechny

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo

Planowane pozyskiwanie środków zewnętrznych:

*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

- odbudowa mostu na drodze gminnej 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały

- kompleksowa modernizacja szkół, tj. Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii i Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. W szkole podstawowej w Andrzejewie zostanie wymienione źródło ciepła na kotłownie gazową. W szkole podstawowej w Ołdakach Polonii zostanie wymieniony stary cieknący dach z papy na nowy dach. Zostanie również wybudowana świetlica dla dzieci
- kompleksowa modernizacja ulicy Wodnej i ulicy Winnej w miejscowości Andrzejewo. Zakres robót obejmuje: wymiana nawierzchni jezdni, wymiana nawierzchni chodników, poprawa układu odwodnienia dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu

* Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych

- rozbudowa ulicy Rynek i ulicy Wysockiej w miejscowości Andrzejewo koszt ogólny

* Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na Przebudowę drogi gminnej nr dz. 50 w obrębie miejscowości   Żelazy-Brokowo

* Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw - wnioski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy altan

Inne wydatki:
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 114.933,17 zł
- oświata i wychowanie – 5.718.450,26 zł
- pomoc społeczna – 480.681,00 zł
- rodzina – 5.874.396,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 575.476,72 zł

GALERIA

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami