Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo

 DSC2795W dniu 7 maja 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo” pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Kazimierza Porębskiego oraz Pana Daniela Łaga, a Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Beatę Ponichtera.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest:

- zaprojektowanie i budowa 32 szt. kompletnych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków składających się z urządzeń oczyszczalni ścieków oraz systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi

- zaprojektowanie i budowa wraz z podłączeniem zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 w Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach-Bolędach (nowy zbiornik w znaczny sposób przyczyni się do zabezpieczenia w wodę mieszkańców w okresie letnim) .

 Zakres prac i robót składających się na przedmiot inwestycji:

- zaprojektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót

- wykonanie w oparciu o dokumentację projektową robót budowlanych i montażowych

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację wyżej wymienionego zadania wyłoniono wykonawcę, którym została firma EKOFIRMA Przemysław Gruszka   Ostrowiec Świętokrzyski. W dniu 16.09.2020 podpisana została umowa z wykonawcą. Koszt całej inwestycji to kwota 938 888,00 zł, z czego Gmina otrzymuje dofinansowanie z PROW w wysokości 488 805,00 zł.

Termin realizacji jest określony w umowie na 30.09.2021 r. Udzielona jest gwarancja na 60 miesięcy.

W chwili obecnej dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków jest gotowa. W trakcie jest opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego na SUW w Zarębach - Bolędach.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami