Wybudowano altany w Starych Ruskołękach i Załuskach-Lipniewo.

Kategoria: News Odsłony: 299

 

altankaaW miejscowościach Stara Ruskołęka i Załuski–Lipniewo zakończono budowę altan wraz z utwardzeniem terenu obok obiektów. Obydwie altany wykonane zostały przez Pana Bogusława Janowskiego z Szumowa i mają one wymiar 6m x 4m. Utwardzenie terenu wokół altan wykonała firma VIOL – MAX Wioleta Zakrzewska z Pętkowa Wielkiego.

Całkowity koszt wybudowania dwóch altan wyniósł 46 366,00 zł z czego z budżetu gminy wydatkowano kwotę 26 366,00 zł. Gminie udało się na ten cel pozyskać dofinasowanie w wysokości 20 000,00 zł od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

Altany będą doskonałym miejscem do spotkań towarzyskich dla mieszkańców wsi, a równocześnie miejscem rekreacji i odpoczynku.

 

GALERIA