Dofinansowanie na remont budynku OSP Przeździecko – Jachy

Kategoria: News Odsłony: 299

 

20200902 131842Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 000 zł od Zarządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Przeździecko – Jachy w zakresie zakupu i montażu bramy garażowej oraz remontu ścian. Umowa na to zadanie podpisana została w dniu 25 czerwca 2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Panią Elżbietę Lanc i Janinę Ewę Orzełowską, a Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzejewo Panią Beatę Ponichtera.

Umowa na realizację zadania - zakup bramy wraz z montażem - została z firmą „SOLTEM” Sebastian Kordek z Adamówka na kwotę 9 471 zł.

Natomiast wykonaniem remontu wewnątrz budynku zajęła się firma „MAX – TERM” Muszyński Lubak z Szumowa, która wykonała wyrównanie ścian i sufitów, nałożenie i wygładzenie tynków, obróbkę okien i ościeżnicy bramy garażowej. Wartość robót wyniosła 10 529 zł.

Realizacja całego przedsięwzięcia przyczyni się głównie do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków pracy strażaków, jak również podniesie walory estetyczne budynku strażnicy w miejscowości Przeździecko – Jachy. Nowe drzwi garażowe ułatwią i skrócą czas wyjazdu do akcji oraz przyczynią się do lepszego zabezpieczenia mienia OSP.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania tego projektu.