Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo

 

IMG 20191114 115243W dniu 7 maja 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo” pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Kazimierza Porębskiego oraz Pana Daniela Łaga, a Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Beatę Ponichtera. Jest to operacja dla typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego/w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W ramach przyznanych środków finansowych w kwocie 488 805 zł zostanie zrealizowany cel składający się na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo poprzez budowę i podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach-Bolędach zbiornika retencyjnego na wodę. Ponadto, środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Andrzejewo.

Na dzień dzisiejszy na Stacji Uzdatnia Wody w Zarębach – Bolędach zbudowany jest tylko jeden zbiornik retencyjny. W okresie letnim, zwłaszcza podczas panującej suszy, gdy następuje duży rozbiór wody zbiornik ten nie wystarczał do zaopatrzenia w wodę. Budowa nowego zbiornika o objętości 150 m3, zapewni poprawę w ilości dostarczanej wody i poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej, uzdatnionej wody.

Budowa kompletnej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymogi aktualnej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 składającej się z urządzeń oczyszczania ścieków oraz systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi zapewni możliwość oczyszczania ścieków gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw indywidualnych. Ponadto, zlikwiduje nielegalne odpływy ścieków do środowiska oraz zapewni możliwość rozwiązania problemów gospodarki ściekowej dla miejscowych rolników i mieszkańców. Warto zaznaczyć, ze przydomowe oczyszczalnie ścieków poprawią jakość gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. ponieważ niektórzy mieszkańcy spoza miejscowości Andrzejewo, gdzie funkcjonuje kanalizacja zbiorcza mają problem z zagospodarowaniem ścieków bytowych.

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienia wykonawcy.

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami