Zdalne nauczanie-gmina pozyskała laptopy dla uczniów

Kategoria: News Odsłony: 566

IMG 20200416 104845Gmina Andrzejewo wystąpiła z wnioskiem o grant do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania dla uczniów z terenu naszej gminy. W wyniku tego, gmina otrzymała 60 000,00 zł dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Andrzejewo zakupiła niezbędny sprzęt do realizacji nauczania zdalnego, m. in. 24 laptopy, myszki oraz zestawy słuchawek z mikrofonem. Urządzenia zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych, którzy wypożyczą sprzęt dla najbardziej potrzebujących rodzin nie posiadających niezbędnych komputerów umożliwiających naukę on-line. Po zakończeniu nauczania zdalnego, nowy sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji placówkom szkolnym i będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych.Uczniowie oraz nauczyciele będą mieć ułatwiony dostęp do prowadzenia zajęć on-line, co zapewni płynność nauki z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik kształcenia na odległość.