Przebudowa drogi Ruskołęka Parcele

Kategoria: News Odsłony: 583

 

IMG 2932Trwa budowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+000 do km 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka – Parcele, której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” sp. z o.o. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wynosi  487 072,45 zł brutto. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową przypada na 31 lipca 2020 r. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie pochodzące z rządowego programu - Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 340 950,00 zł. Na dzień dzisiejszy wykonano już roboty przygotowawcze związane z czynnościami pomiarowymi, wycięto przydrożne drzewa i krzewy, rozebrano i zutylizowano stare przepusty,    zamontowano nowe przepusty z rur, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono warstwę wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz nawierzchnię warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatkowo, zostało wykonane brukowanie kamieniem polnym skarp, nasypów i przepustów oraz założono betonowe krawężniki do zjazdów. Do zakończenia zadania pozostały roboty wykończeniowe, podczas których zostaną utwardzone pobocza oraz obsiew skarp mieszkanką traw. Ponadto, wykonane zostanie oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.