Zarządzenie Wójta Gminy Andrzejewo w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z epidemią koronawirusa.

 

ZARZĄDZENIE  Nr 125/2020
Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z epidemią koronawirusa.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) zarządza się co następuje: 

§ 1.

Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku           z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,   do odwołania, w Urzędzie Gminy w Andrzejewie:

1) wykonywanie zadań ogranicza się wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,

2) wprowadza się zakaz bezpośredniej obsługi interesantów.

                                                                  

§ 2.

  1. Obsługa interesantów będzie odbywała się wyłącznie przez poprzez portal ePUAP, pocztę elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. Wszelkich opłat należy dokonywać drogą elektroniczną, na rachunki bankowe Urzędu Gminy, wskazane na stronie www.andrzejewo.pl
  3. Bezpośredni kontakt interesantów z pracownikami Urzędu Gminy możliwy jest wyłącznie w sytuacjach pilnych, niecierpiących zwłoki, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

                                                                     § 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gminy www.andrzejewo.pl.

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami