Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kategoria: News Odsłony: 627

oczyszczGmina Andrzejewo ogłasza nabór na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu  "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Zgłoszenia można dokonać do dnia 28.10.2019 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące kryteria:

1. są rolnikami,

2. rodzina liczy co najmniej 5 osób,

3. zadeklarują wniesienie wkładu własnego.

Szczegóły tel. 86 271 70 03 wew. 46