Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych

IMG 20190906 083855W dalszym ciągu trwają prace przy modernizacji największej na terenie Gminy Andrzejewo hydroforni w Królach Małych, która zaopatruje w wodę ponad połowę obszaru gminy. Ze względu na szeroki zakres robót budowlanych, jakie zostały przewidziane podczas remontu, modernizacja została podzielona na dwa etapy. Realizacja I etapu powoli się kończy. W ramach tego etapu wykonano:

- w hali produkcyjnej zainstalowano urządzenia do uzdatniania wody,

- zbudowano dwa zbiorniki na czystą wodę o pojemności 150 m3

- zmodernizowano dwie studnie głębinowe,

- prace remontowe przy budynku oraz prace przy montażu instalacji elektrycznej.

Prace I i II etapu dotyczą m. in. gruntowej modernizacji budynku, wykonania nowych instalacji łącznie z montażem agregatu prądotwórczego, wymiany wszystkich siedzi podziemnych znajdujących się na terenie stacji oraz odbudowę studni głębinowych. Ponadto, przewidziano montaż dodatkowych dwóch zbiorników zewnętrznych do gromadzenia uzdatnionej wody. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych dofinansowana jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 1 511 096,00 zł. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu została Firma Bartosz sp. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok. Zgodnie z zawartą umową prace powinny potrwać do 15.05.2020 r., zaś całkowity koszt modernizacji z gwarancją na 6 lat wynosi 3 439 786,00 zł.

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami