Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

Kategoria: News Odsłony: 254

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach: Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”. więcej informacji w załaczniku

 

ZAŁĄCZNIK