Spotkanie dotyczące budowy gazociągu na terenie gminy Andrzejewo

Kategoria: News Odsłony: 923

 

IMG 20190611 113012W dniu 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Andrzejewo odbyło się spotkanie na temat inwestycji pn.:

„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska – Litwa)”.

Zebranie dedykowane było całej społeczności gminy Andrzejewo, ale przede wszystkim właścicielom nieruchomości z sołectw: Zaręby-Choromany, Zaręby-Warchoły, Ołdaki-Polonia, Przeździecko-Lenarty i Przeździecko-Jachy przez które planuje się budowę gazociągu. Dana inwestycja to korzyści środowiskowe, finansowe, rozwojowe oraz inwestycyjne. Przykładami korzyści wynikających z budowy gazociągu są:

-eliminacja tzw. „wysp energetycznych”, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku;

-zintegrowanie krajów bałtyckich z rynkiem gazu UE;

-poprawa stanu środowiska naturalnego i polepszenie standardów życia mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym;

-podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji.

Istotną korzyścią dla mieszkańców będzie corocznie odprowadzany przez Spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości, który regularnie będzie wpływać do budżetu gminy. Kwotę będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Poniżej przedstawiamy trasę inwestycji na terenie gminy Andrzejewo.

Województwo

Powiat

Gmina

Obręb

Długość gazociągu (km)

Mazowieckie

Ostrowski

Andrzejewo (5 obrębów)

Zaręby - Choromany

1,89

Zaręby - Warchoły

0,66

Ołdaki - Polonia

1,37

Przeździecko - Lenarty

1,43

Przeździecko – Jachy

1,96

Całkowita długość w gminie:

ok. 7,3