Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium

 

herbW dniu 26 czerwca 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Andrzejewo, której jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzejewo oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za 2017 rok. Warto podkreślić fakt, iż budżet gminy za 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 37.300,85 zł. Zakładane dochody (uwzględniając zmiany w trakcie roku) w wysokości 18 890 035,78 zł zostały wykonane w 98,08% planu natomiast zakładane wydatki (uwzględniając zmiany w trakcie roku) w wysokości 18 977 272,78 zł zostały wykonane w 97,44% w tym wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 989 134,44 zł tj. 90,31%.

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami