Składanie wniosków suszowych w Gminie Andrzejewo


susza1-620x420Aktualne warunki atmosferyczne doprowadziły do suszy atmosferycznej i glebowej. Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem tego zjawiska proszeni są o zgłaszanie szkód w Urzędzie Gminy Andrzejewo do pokoju nr 12. Wnioski będa przyjmowane do dnia 20 lipca 2018

Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą starać się o niskooprocentowane kredyty na wznowienie produkcji rolnej, odroczenia lub umorzenia w podatku rolnym, odroczenia lub umorzenia w części lub w całości składek KRUS, odroczenia spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Poniżej zamieszczamy: regulamin  działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego i wniosek o szacowanie szkód.

 

 

OTWÓRZ

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami