Nowa szkoła oficjalnie otwarta

 

 MG 2739W dniu 27 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Inwestycja realizowana była przez 8 miesięcy od lipca 2017 roku do lutego 2018 roku. W ramach termomodernizacji zostały wykonane następujące prace:

- modernizacja kotłowni i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

- modernizacja instalacji elektrycznej i montaż nowoczesnych źródeł światła

- modernizacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

- wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej z funkcją rekuperacji

- wykonanie ogniw i instalacji fotowoltaicznej

- wymiana stolarki drzwiowej w całym budynku i stolarki okiennej w sali gimnastycznej

- wymiana pokrycia dachowego

- roboty wykończeniowe, malarskie i okładzinowe

- termomodernizacja przegród pionowych i poziomych.

Od września do szkoły będą uczęszczać klasy „0” – „III”, natomiast przedszkolaki zostały już od piątku przeniesione z dotychczasowego „starego” budynku przedszkola, gdzie niestety warunki nie były zadowalające. Teraz maluchy jak i rodzice nie kryją swojej radości.

Inwestycja dofinansowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Całkowita wartość inwestycji to 1 992 600 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 1 016 426 zł.

Wykonawcą była firma: Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. Biała Podlaska.

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami