Informacja Wójta Gminy - zwrot podatku akcyzowego

 

akcyzaWójt Gminy Andrzejewo informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2018 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wynosi 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 3 do 30 kwietnia 2018 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

 

Poniżej do pobrania potrzebne dokumenty:

 

    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

    Załącznik do wniosku

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami