KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU OSTROWSKIEGO W SZACHACH

szachyyy

 

  1. CELE ZAWODÓW
  2. ORGANIZATOR
  3. UCZESTNICTWO
  4. TERMIN
  5. MIEJSCE
  6. ZGŁOSZENIA
  7. SYSTEM GRY
  8. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ

Wyłonienie mistrza powiatu Ostrów Mazowiecka w szachach na rok 2017

Popularyzacja gry w szachy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

Urząd Gminy Andrzejewo

Patronat nad rozgrywkami objęli: Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski

Turniej otwarty dla wszystkich chętnych (bez wpisowego)

19.11.2017 (niedziela) godz. 10:00

Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce k/Andrzejewa

Zapisy drogą elektroniczną  na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6527              
 

lub tel. do 17 listopada 2017r.

; tel: 86 217 96 97, 604 717 507 – Arkadiusz Przeździecki

lub do godz. 9,45 w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc

7 rund systemem szwajcarskim z kojarzeniem komputerowym.

Tempo gry – 10 minut + 5 sekund dla zawodnika na partię lub 15 minut na zegarach analogowych

Skrócony system wartościowania Buchholza, pełny system wartościowania Buchholza, progress                                                                         

 

  1. NAGRODY

Nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca

I nagroda – 400 zł;  II nagroda – 300 zł;  III nagroda – 200zł

Puchar za I miejsce w punktacji ogólnej.

Puchar dla najlepszej kobiety.

Puchar dla najlepszego zawodnika z powiatu Ostrów Mazowiecka.

Puchar dla najlepszej kobiety z powiatu Ostrów Mazowiecka.

Puchar dla najlepszego zawodnika z Gminy Andrzejewo.

Wyróżnienia dla 3 najlepszych zawodników do lat 10, 13, 16 w kat. dziewcząt i chłopców w tym po jednej nagrodzie dla zawodnika z powiatu ostrowskiego.

Inne nagrody w zależności od pozyskanych środków od sponsorów

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników

Obowiązują przepisy gry aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach i FIDE

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie

Rodzice/opiekunowie/zawodnicy biorąc udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku.

Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest organizator turnieju, którego decyzje są ostateczne.

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami