Zakup sprzętu dla OSP Stara Ruskołęka

Jednostka OSP Stara Ruskołęka została założona w 1947 roku przez Aleksandra Płotczyk i Feliksa Surdykowskiego, a w roku 2003 zarejestrowana w KRS. Jednostka funkcjonuje nieprzerwanie od 70 lat. W tym czasie strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach pożarniczych oraz sytuacjach, gdy zagrożone było życie mieszkańców. Jednakże działania jakie podejmują łączą się z potrzebami finansowymi związanymi z zakupem nowego sprzętu.

W celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Stara Ruskołęka Gmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 7.036,00 zł na realizację zadania pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”. Całość operacji to koszt 8.816,00 zł z czego 1.780 zł to środki przekazane przez gminę.

Dzięki zgromadzonym funduszom do jednostki zakupiono następujący sprzęt:

  1. Wąż do motopompy WP 52/20 ŁA RED                 - 6 szt.
  2. Widły strażackie                                                       - 2 szt.
  3. Mostek przejazdowy gumowy 2x75                         - 2 szt.
  4. Kominiarka strażacka KS 1                                      - 4 szt.
  5. Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży

6Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu, wspólnie możemy zdziałać wiele w myśl zawołania „Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek”.

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami