Nadanie sztandaru dla OSP Stara Ruskołęka

Logo OSP Stara Ruskołęka 01W minioną niedzielę 21.05.2017r. odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru  jednostce OSP Stara Ruskołęka. Uroczystość zbiegła się z  obchodami70 rocznicy  powstania jednostki.
Tę wyjątkową dla lokalnej społeczności ceremonię zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście:
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego - dh Andrzej Wyszogrodzki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Eugeniusz Bogucki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Jacek Murawski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski
Radny sejmiku województwa mazowieckiego - p. Marian Krupiński
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie dh - Andrzej Biały
Wójt gminy Andrzejewo - Michał Rutkowski
Proboszcz parafii pod wezwaniem NMP w Andrzejewie - ks. Jerzy Kruszewski
sekretarz gminy Andrzejewo - Piotr Skłodowski.
Ponadto w uroczystościach uczestniczyli poczty sztandarowe oraz druhowie z: OSP Króle Duże, OSP Andrzejewo, OSP Gołębie-Leśniewo, OSP Zaręby-Bolędy , OSP Kowalówka oraz mieszkańcy wsi Stara Ruskołęka.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem do kościoła, któremu towarzyszyła Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambrowie. Punktualnie o 12.30 rozpoczęła się msza święta, którą celebrował Proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie, ks. Kanonik Jerzy Kruszewski. Następnie wszyscy zebrali się w remizie w Starej Ruskołęce aby uczestniczyć w dalszej części programu. Honory Dowódcy uroczystości pełnił dh Krzysztof Han, który Andrzejowi Wyszogrodzkiemu zameldował gotowość pododdziałów pożarniczych do uroczystości nadania sztandaru jednostce OSP Stara Ruskołęka. Dh Andrzej Wyszogrodzki, przekazał sztandar Wiceprezesowi Naczelnikowi dh Wiesławowi Kalupie, który z kolei przekazał go pocztowi sztandarowemu, w którego skład wchodzili:
dh Marcin Duda,
dh Tomasz Ościłowski,
dh Daniel Maty.


Następnie dh Andrzej Wyszogrodzki w asyście dh Eugeniusza Boguckiego i dh Jacka Murawskiego odznaczył jednostkę srebrnym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa.

Po tych podniosłych chwilach nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń dla druhów OSP Stara Ruskołęka.Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złotym medalem:
dh Henryk Maty,
dh Ryszard Predel,
dh Mieczysław Dobkowski,
dh Wiesław Kalupa,
dh Krzysztof Han.

Srebrnym medalem:
dh Waldemar Tatko,
dh Stanisław Rukat,
dh Marek Ościłowski,
dh Adam Maty,

Członkowie wspierający:
dh Sławomir Frączyk,
dh Tadeusz Gromek,
dh Krzysztof Kańkowski,
dh Andrzej Majewski,
dh Wiesław Biały,
dh Paweł Doncer,
dh Mariusz Ościłowski,
dh Janusz Oczechowski

Brązowym medalem:
dh Marcin Płotczyk,
dh Krzysztof Maty,
dh Piotr Majewski,
dh Marcin Duda,
dh Robert Biały.

Odznakę Strażak Wzorowy odebrał:
dh Tomasz Ościłowski.
Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie                dh Michał Rutkowski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie dh Andrzej Biały wręczyli odznaczenia za wysługę lat nadanie przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Andrzejewie

Za wkład i zaangażowanie na rzecz jednostki OSP Stara Ruskołęka wraz z wyrazami szacunku i uznania lokalnej społeczności  pamiątkowymi statuetkami zostali nagrodzeni druhowie:
Wincenty Majewski, Telesfor Gromek, Edward Płotczyk, Kazimierz Duda, Jerzy Ościłowski, Waldemar Sudak, Antoni Frączyk, Jan Kurak, Jerzy Sudak, Stanisław Surdykowski.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali: dh Andrzej Wyszogrodzki, Janusz Iwanowski, który odczytał i złożył na ręce Prezesa OSP dh Krzysztofa Hana list gratulacyjny od starosty ostrowskiego p. Zbigniewa Kamińskiego, którego zabrakło na uroczystości. Jako ostatni głos zabrał p. Marian Krupiński. Po tych wystąpieniach organizatorzy zaprosili wszystkich gości na poczęstunek. Organizatorzy podziękowali wszystkim, których praca i zaangażowanie pomogły ukończyć zaplanowane inwestycje i przedsięwzięcia oraz przygotować samą uroczystość. A są to: Urząd gminy Andrzejewo oraz mieszkańcy wsi Stara Ruskołęka. Szczególne podziękowania zostały skierowane na ręce Wójta gminy Michała Rutkowskiego oraz pani skarbnik Ewy Godlewskiej, za osobiste zaangażowanie i okazaną pomoc.

Po zakończeniu przemówień Dowódca Uroczystości dh Krzysztof Han zdał raport zakończenia uroczystości dh Andrzejowi Wyszogrodzkiemu i po komendzie "W prawo zwrot - za mną marsz" odprowadził pododdziały i zakończono część oficjalną.

Więcej zdjęć na oficjalnej stronie OSP Stara Ruskołęka

http://stararuskoleka.osp.org.pl/

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami