Szkolenie LGD "Zielone Sioło"

Kategoria: News Odsłony: 1348

zielone sioloW związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odbędzie się w terminie 29 maja-12 czerwca br. zapraszamy na szkolenie o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy defoworyzowane

P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Termin spotkania zaplanowana na dzień 29 maja 2017 r.(poniedziałek) godz. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Andrzejewie.