Goście w naszej gminie

 

pokaz

W poniedziałek 24 kwietnia gościliśmy w naszej gminie przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie realizowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Gminnej, gdzie gości powitali  Prezes działającej na terenie naszego powiatu LGD „Zielone Sioło” Adriana Rukat oraz Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski. Jednym z punktów programu była prezentacja obszaru działania LGD „Zielone Sioło”. Prezentacja dziedzictwa kulturowego, terenów turystyczno-rekreacyjnych oraz imprez cyklicznych odbywających się na terenie powiatu ostrowskiego wzbudziła duże zainteresowanie przybyłych gości. Wójt Michał Rutkowski przedstawił również projekty realizowane przez gminę Andrzejewo, zarówno  samodzielnie jak i w partnerstwie z Parafią pw. WNMP w Andrzejewie czy Biblioteką Publiczną Gminy Andrzejewo. W imieniu LGD „Razem dla Radomki”  głos zabrał jej Prezes Cezary Adam Nowak, który wyraził nadzieję na dalszą współpracę i wymianę doświadczeń. Na koniec spotkania goście mogli na własne oczy zobaczyć efekty realizacji projektów. Dzięki uprzejmości ks. Jerzego Kruszewskiego – Proboszcza naszej parafii zwiedzili kościół parafialny i jego otoczenie, zrewitalizowane dzięki środkom zewnętrznym. Wizyta gości 7 potwierdza, iż ciekawe pomysły wdrożone w życie na terenie naszej gminy zyskały uznanie i być może zostaną powielone w innych regionach.


6

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami